Als u uw bedrijf of instelling wilt voorzien van zonnepanelen, of op andere wijze groene energie wilt opwekken dan wel energie wilt besparen, dan zijn er in Nederland verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar, die het rendement van dergelijke investeringen positief beïnvloede. Dit betreft regelingen zoals de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+), de Energie-investeringsaftrek (EIA) regeling, de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met deze regelingen heeft Greening Lease ruime ervaring opgedaan en wij staan in nauw contact met de verschillende subsidie-verstrekkende instellingen en de Belastingdienst. Bij de projecten die wij financieren houden wij uiteraard rekening met deze belangrijke stimuleringsmaatregelen voor de toepassing van duurzame energie.