Voordelen project-lease

Project-lease via Greening Lease biedt vele voordelen als u wilt investeren in duurzame energieproductie, energiebesparing of energieterugwinning:

  • Doorgaans wordt de volledige aanschafwaarde gefinancierd, er is dus sprake van 100% (off-balance) financiering. Dus, u hoeft geen eigen middelen te investeren in het project: uw liquiditeitspositie wordt niet aangetast en uw werkkapitaal blijft beschikbaar voor de uitbouw van uw organisatie.
  • Bij project-lease neemt Greening Lease het operationele risico van het project over terwijl de voordelen van de opgewekte energie en / of energiebesparing voor u zijn. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over onderhoud, reparatie, verzekering en andere operationele zaken, dat is de verantwoordelijkheid van Greening Lease.
  • Project-lease houdt dus een complete ontzorging in: de projecten worden door Greening Lease gefinancierd, turn-key geinstalleerd en gedurende de looptijd van het contract door Greening Lease onderhouden.
  • Na afloop van de lease-periode wordt u eigenaar van de installatie of het bedrijfsmiddel, via een contractueel vastgelegde koopoptie.
  • Greening Lease heeft veel ervaring op het gebied van duurzame energie en weet hierdoor ook precies waaraan een kwalitatief goed en betrouwbaar project moet voldoen. U krijgt dus een betere installatie of een beter project.
  • De looptijd van een leasecontract is afgestemd op de economische levensduur van het object. Voor objecten met een relatief langere economische levensduur (zoals zonnestroom-projecten, waterkrachtcentrales en windparken) zal Greening Lease een langere looptijd accepteren.
  • Door een leasecontract op maat te structureren kan er sprake zijn van lagere maandlasten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij project-lease van objecten met een relatief grote restwaarde.
  • Greening Lease heeft ruime ervaring met het inzetten van de vele subsidiemogelijkheden die de overheid voor groene energie en energiebesparing beschikbaar stelt. U bent er dus zeker van dat geen mogelijkheden onbenut blijven.

 

bert