Warmte Koude Opslag

icon_warmte-koudeopslag

Warmte Koude Opslag

Bij Warmte Koude Opslag (WKO) wordt energie in de vorm van warmte of koude in de bodem onder of bij een gebouw opgeslagen. Gebouwen waar deze techniek vaak wordt toegepast zijn onder meer (vrijstaande) woningen, kantoren, appartementengebouwen, ziekenhuizen, kassen en (industriële) processen om te verwarmen of te koelen.

Warmte Koude Opslag werkt doorgaans met twee afzonderlijke bronnen, een warme en een koude. In de zomer wordt water verwarmt dat dan vervolgens in zandlagen in de bodem wordt opgeslagen. In de winter wordt de energie uit dat verwarmde water via een warmtewisselaar gebruikt voor de verwarming van het gebouw. Daarmee koelt het water af en zo kan dan in de zomer het proces worden omgekeerd. Koude uit de opslag wordt dan gebruikt voor koeling. Een zeer energiezuinig en duurzaam systeem dus. Het gaat dan wel altijd om gebouwen met een grotere behoefte aan energie voor verwarming in de winter en koeling in de zomer. Ook moet de ondergrond geschikt zijn en moet er een speciale vergunning worden aangevraagd in het kader van de Grondwaterwet.

Door een dergelijk systeem te installeren kan echter veel energie worden bespaard. In de winter wordt gas voor verwarming uitgespaard en in de zomer elektriciteit voor koeling. Dit leidt niet alleen tot een aanzienlijke terugdringing van de CO2-uitstoot, maar ook tot een goed energielabel van het gebouw en tot aanzienlijke financiële besparingen. Alhoewel de aanvangsinvesteringen van Warmte Koude Opslaginstallaties aanzienlijk kunnen zijn, zijn terugverdientijden van 3 – 6 jaar geen uitzondering.

Daarmee leent een Warmte Koude Opslaginstallatie zich goed voor een lease-oplossing van Greening Lease.

bert