Waterkracht

icon_waterkracht

Waterkracht maakt gebruik van de energie die vrijkomt wanneer water van een hoger niveau naar een lager niveau stroomt. De kracht komt bijvoorbeeld vrij wanneer water dat via een rivier naar beneden stroomt door middel van een dam wordt opgestuwd en daarna door turbines naar het lager gelegen deel van de rivier wordt geleidt, of wanneer het in een meer wordt opgevangen en via pijpleidingen en turbines naar een lager gelegen opvangbekken of rivier stroomt. Ook kan gebruikt gemaakt worden van stroming, zoals in snel stromende rivieren of bij getijden.

Waterkracht is een van de oudste hernieuwbare energiebronnen die we kennen en wereldwijd veruit de belangrijkste bron van groene energie. Al voor het begin van onze jaartelling werden watermolens gebruikt om graan te malen. Alhoewel Nederland relatief weinig potentie heeft voor traditionele waterkracht (het verval is nu eenmaal laag en de getijden minder sterk), wordt waterkracht hier reeds eeuwenlang nuttig gebruikt. Al in de 11e eeuw kende Maastricht het gebruik van schipmolens op de Maas. Tot in de tweede helft van de 19e eeuw werden deze drijvende molens op rivieren ingezet om graan te malen. Ook werden aan stromen en beken vaste watermolens gebouwd. Nieuwe waterkrachtcentrales worden zo gebouwd dat er weinig tot geen schade aan de vis ontstaat.

Een relatief nieuwe ontwikkeling is die van getijdenturbines, waarin verschillende Nederlandse bedrijven een voortrekkersrol spelen, en van osmose, waarbij het energieverschil tussen zoet- en zoutwater wordt benut.

Het Greening Lease team heeft veel ervaring met waterkracht in binnen- en buitenland en staat open voor de financiering van zowel nieuwe waterkrachtinitiatieven als voor die van renovatie van bestaande centrales.
Foto waterkrachtcentrale

bert