Criteria project-lease

Criteria project-lease

Cruciaal element voor het succesvol en rendabel exploiteren van projecten op het gebied van groene energie en energiebesparing betreft de beheersing van de verschillende risico’s die bij de ontwikkeling, bouw en exploitatie van dergelijke systemen optreden. Greening Lease zal voorafgaand aan ieder project deze risico’s zorgvuldig analyseren en afwegen.

Deze risico’s hebben onder meer betrekking op het project zelf (bouwrisico, rentabiliteit, technische risico’s), maar ook op het bedrijf of de organisatie voor wie het project wordt ontwikkeld, en die na de ontwikkeling van het energieproject dit via operational lease zal gaan gebruiken. Een goede kredietwaardigheid is hierbij key, net als voldoende garanties dat het project gedurende de afgesproken lease-periode ook daadwerkelijk door de organisatie of het bedrijf gebruikt zal worden.

Een ander criterium betreft de omvang van een project. Alhoewel dit criterium per soort project kan verschillen, kan in algemene zin worden gemeld dat projecten een minimale aanvangsinvestering moeten hebben van € 20.000 of meer.

bert