Project-lease is geschikt voor bedrijven, instellingen en (semi-)overheidsorganisaties die willen investeren in een project dat duurzaam energie opwekt, energie bespaart of energie terugwint, zonder daarvoor zelf geld te hoeven vrijmaken of operationeel risico te lopen. Dit kunnen organisaties zijn zoals:

 • Gebouweigenaren van koelloodsen, fabriekshallen en kantoorgebouwen die grote zonnestroom-projecten op hun dak willen aanleggen
 • Bedrijven die over afvalwarmte beschikken en deze willen terugwinnen, zoals in de chemische en voedingsmiddelen industrie
 • Gemeenten die op de daken van hun scholen, sporthallen en andere gebouwen zonnepanelen willen plaatsen
 • Lokale coöperaties van burgers die gezamenlijk een windmolen willen aanschaffen en exploiteren
 • Ontwikkelaars van waterkrachtcentrales, warmte/kracht installaties en andere groene energie projecten
 • Woningbouwverenigingen die op hun woningcomplexen zonnestroom-projecten willen installeren
 • Bedrijven die hun ecologische footprint willen verbeteren door energie terugwininstallaties te installeren of zonnepanelen op hun fabriekshallen te plaatsen
 • Boeren die biogas installaties willen installeren
 • Projectontwikkelaars die warmte/koude opslagsystemen willen integreren in hun nieuwe gebouwen
 • Vastgoedinvesteerders die energiebesparing willen realiseren in hun bestaande panden om zo de kosten voor hun huurders te verlagen
 • Gemeentelijke haven- en grondbedrijven die op onbenutte industrieterreinen grootschalige zonnestroomparken willen bouwen

Wanneer u wilt weten of uw project geschikt is om via project-lease te financieren, neem dan contact op met Alex Schoep, telefoon 06 533 90005. Email: a.schoep@greeninglease.com