Wat is project-lease?2018-12-17T14:37:22+00:00

Wat is project-lease?

Project-lease is een financieringsovereenkomst waarbij een installatie of bedrijfsmiddel gedurende een zekere periode door Greening Lease (de zgn. lessor) ter beschikking wordt gesteld aan een gebruiker (lessee).

Lease van groene energie en energiebesparing

Greening Lease richt zich alleen op installaties of bedrijfsmiddelen die duurzame energie opwekken, energie besparen of energie terugwinnen. De lessee betaalt daarvoor een vooraf overeengekomen vergoeding. Als gebruiker ontvangt de lessee dus de door het project of bedrijfsmiddel opgewekte energie of de gerealiseerde besparing, zonder dat hij hiervoor eigen kapitaal hoeft te investeren dan wel een bankfinanciering moet aangaan.

Een goed voorbeeld dat snel in populariteit toeneemt is de installatie van zonnepanelen op gebouwen van bedrijven, gemeenten, instellingen en woningbouwverenigingen. Greening Lease investeert in de aanschaf van het zonnestroom systeem dat dan wordt geplaatst op het dak of op het terrein van de gebruiker. Deze krijgt de opgewekte stroom voor een vooral vastgesteld bedrag gedurende de looptijd van de overeenkomst, en betaalt aan Greening Lease een vast maandelijks bedrag. Greening Lease is verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van het systeem, en zal ook onderdelen vervangen, wanneer dat nodig mocht blijken. Na een vooraf overeengekomen looptijd kan de gebruiker het systeem dan overnemen.

Onze aanpak

  • Korte lijnen, snelle beslissingen

  • Persoonlijke aanpak

  • 99% successcore

Lees meer over ons

Het is een vorm van project-lease

De project-lease die Greening Lease aanbiedt is dus een vorm van operational lease. Greening Lease blijft juridisch en economisch eigenaar is van het geleasete project of object. De lessee is enkel gebruiker en draagt geen operationeel risico met betrekking tot het object. Daarnaast is het gebruikelijk dat er naast de financiering ook extra diensten worden verricht, zoals onderhoud, reparaties en verzekeringen. De gebruiker wordt door Greening Lease dus geheel ontzorgd.

Bij project-lease kunnen de afspraken zo worden gemaakt dat (een deel van) het restwaarderisico voor rekening van Greening Lease komt. Omdat met project-lease Greening Lease meer risico draagt, is het logisch dat dit wordt verrekend in de maandelijkse leaseprijs. Project-lease is om die reden dus wat duurder dan een financial lease of een lening van de bank. Daar staat tegenover dat de gebruiker geen economische risico’s loopt, geen geld in het systeem hoeft te investeren en meer gemak heeft (één maandelijkse prijs, alles inbegrepen, geen verantwoordelijkheid voor onderhoud en reparatie). Project-lease heeft dan ook veel overeenkomsten met het leasen van andere investeringsgoederen zoals kranen en machines of met het leasen van trucks of personenauto’s.

GREENING LEASE

Meer informatie?

Wil je meer informatie over project-lease en wil je vrijblijvend met één van onze financieringsadviseurs praten over de mogelijkheden? Bel ons via 020-6157000 of stuur ons even een berichtje via onderstaand formulier.

Naam *
Bedrijf *
E-mail *
Telefoonnummer *

Vraag *


Elke maand onze laatste artikelen ontvangen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief ➜